IRI-BRI is SKG-IKOB erkend en ISO 9001 gecertificeerd
SKG-IKOB erkend en ISO 9001 gecertificeerd
Civiele Bouw Energiebouw Industriebouw Utiliteitsbouw
Nieuwbouw Gemeentehuis Westland
n Naaldwijk is op 2 locaties de nieuwe huisvesting voor de bestuurlijke en ambtelijke organisatie van de Gemeente Westland gerealiseerd
....Lees meer
Zuidasdok Amsterdam
Zuidasdok is een groot project, bedoeld om de bereikbaarheid van Zuidas en de noordelijke randstad te verbeteren, zowel over de weg als met het openbaar vervoer.
....Lees meer
Reizigerstunnel Gorinchem
In opdracht van ProRail start Ballast Nedam medio dit jaar met de bouw van een nieuwe reizigerstunnel onder station Gorinchem. De reizigerstunnel is
....Lees meer
De Entree Amsterdam
Amsterdam krijgt een nieuwe entree. Prettig, veilig en goed bereikbaar voor reizigers, bezoekers en omwonenden. Met minder auto’s, meer ruimte voor voetgangers en fietsers 
....Lees meer
Stationsgebied Haren
De realisatie van een nieuwe fiets- voetgangersverbinding tussen Oosterhaar en het centrum van Haren.
....Lees meer
Busbrug Zwolle
De werkzaamheden van IRI hebben als doel het bijdragen aan een optimale kwaliteit van het bouwwerk en het afgeven van een Verklaring van Geen Bezwaar ten behoeve
....Lees meer
Aanpak Zuidelijke Ringweg Groningen
De gemeente, de provincie en het Rijk hebben samen een plan gemaakt voor de ombouw van de zuidelijke ringweg. Dat plan heet Aanpak Ring Zuid. Het plan zorgt ervoor dat het verkeer vlotter doorstroomt en dat alle bestemmingen in de stad beter bereikbaar worden. De weg wordt beter ingepast in de omgeving. Dat verbetert de leefbaarheid. De weg wordt ook veiliger ingericht. De combinatie IRI-BouwQ hebben de opdracht gekregen de scope TIS constructieve veiligheid te toetsen zowel op ontwerp als uitvoeringsgebied.
....Lees meer
Verbreding Hogering Almere
De Hogering Almere is belangrijk voor het woon- en werkverkeer van en naar Almere. Om de groei van het verkeer de komende jaren mogelijk te maken wordt een deel van de Hogering verbreed.
....Lees meer
SAA A9 (Gaasperdammerweg)
Het project SAA A9 (Gaasperdammerweg) betreft de reconstructie en uitbreiding van de rijksweg A9 tussen de knooppunten Holendrecht en Diemen in de regio Amsterdam. Onderdelen van het project zijn o.a. een 3 kilometer lange landtunnel en de nieuwe brug over de Gaasp. De werkzaamheden zijn in opdracht van Rijkswaterstaat uitgevoerd binnen een DBFM-contract door de aannemerscombinatie IXAS Gaasperdammerweg B.V. (IXAS). Onderstaande aanpassingen/werkzamheden zijn uitgevoerd:
  • Verbreding van de Gaasperdammerweg van 2 keer 2 rijstroken en 2 spitsstroken naar 2 keer 5 rijstroken en een wisselstrook.
  • Uitbreiding A2 tussen knooppunt Holendrecht en de aansluiting Ouderkerk a/d Amstel van 4 naar 5 rijstroken voor verkeer richting Amsterdam.
  • Aanleg van de Gaasperdammertunnel tussen rivier de Gaasp en de spoorlijn Amsterdam – Utrecht.
....Lees meer
Kruising A2 Den Bosch
Algemeen
In het kader van het project “Verbreding A2 Rondweg Den Bosch” is ter plaatse van de kruising van de A2 met de spoorlijn Den Bosch-Nijmegen een nieuw kunstwerk gerealiseerd; het bestaande spoorviaduct en het bestaande wegviaduct in de Tivoliweg zijn aan weerszijden verlengd.
....Lees meer
KOSMOS Noord-Holland
Algemeen
Nadat is vastgesteld dat onderhoud aan kunstwerken in het rijkswegennet niet langer kon worden uitgesteld is het project KOSMOS (Kunstwerken Onderhoud Samen met de Markt Onder Systeemgerichte contractbeheersing) opgestart. Doel van KOSMOS is het versneld terugbrengen van de Kunstwerken binnen het beheersgebied van RWS op een basis kwaliteitsniveau. In dezen betreft het een 107-tal kunstwerken aangevuld met 41 portalen.
....Lees meer
Hanzelijn Nieuwe Land
Het contract Nieuwe Land betreft de onderbouw (aardebaan en kunstwerken) van de Hanzelijn van Lelystad via Dronten tot de Tunnel Drontermeer.
....Lees meer
KOSMOS ZH-Zuid / Zeeland
Nadat is vastgesteld dat onderhoud aan kunstwerken in het rijkswegennet niet langer kon worden uitgesteld is het project KOSMOS
....Lees meer
Tweede Coentunnel
Doel van de Tweede Coentunnel is het verminderen van de dagelijkse files voor de Coentunnel op de A8 (in de ochtendspits) en de A10-West (in de avondspits).
....Lees meer
Liftschachten diverse stations
In het kader van het Implementatieplan Toegankelijkheid Stations worden door ProRail maatregelen genomen in de periode 2005-2020. 
....Lees meer
Distributiecentrum Wärtsilä Kampen
Het project bestaat uit de bouw van een nieuw distributiecentrum.
....Lees meer
Aanpassing Stations Alkmaar Noord en Driehuis
Het Ministrie van Infrastructuur heeft in het kader van het Programma Toegankelijkheid aan ProRail de opdracht gegeven om alle perrons zelfstandig toegankelijk te maken voor reizigers. Het project "Landelijke toegankelijkheid en bereikbaarheid van perrons -Tranche 4 liften" van ProRail moet bijdragen aan het bereiken van deze toegankelijkheid.

De Stations Alkmaar Noord en Driehuis maken onderdeel uit van dit programma. IRI-BRI is gevraagd de onafhankleijke TIS toets voor beide stations uit te voeren.
....Lees meer
Stadskantoor en Stationshal Delft
Het verrichten van TIS-diensten (controle op het ontwerp, inspectie tijdens de uitvoering en een goedkeuringsverklaring) voor het project.
....Lees meer
A12 Utrecht Lunetten-Veenendaal
Poort van Bunnik is de aannemer die van Rijkswaterstaat opdracht heeft gekregen de A12 tussen Utrecht Lunetten en Veenendaal te verbreden
....Lees meer
Basculebrug over De Noord
Rijkswaterstaat Zuid-Holland heeft opdracht verstrekt voor de technische inspectie van de Brug over De Noord bij Alblasserdam (renovatie rolmechanisme).
....Lees meer
Verdubbeling N33 Assen-Zuidbroek
Het consortium Poort van Noord (combinatie van diverse BAM bedrijven) gaat de N33 verdubbelen van de A28 bij Assen naar de A7 bij Zuidbroek.
....Lees meer
Kruiswaterbrug Bolsward
De Kruiswaterbrug is een basculebrug in de Rijksweg A7 ter hoogte van Bolsward. Het brugcomplex bestaat uit 2 losse bruggen: de Noordbrug en de Zuidbrug. De renovatie omvat in hoofdlijnen het vervangen van het val van de Zuidbrug, het integraal vervangen van de brugbesturing en -bediening en het vervangen van de aandrijving van de Noordbrug.
....Lees meer
Kunstwerken Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA)
Algemeen
Door Rijkswaterstaat is aan SAAone de realisatie van de weguitbreiding A1/A6 Diemen-Almere Havendreef opgedragen.
....Lees meer
Gevelherstel Algemene Rekenkamer Den Haag
De Algemene Rekenkamer is een overheidsdienst die de financiële uitkomst van kabinetsplannen doorrekent. De dienst is gevestigd in een paar
....Lees meer
Albert Cuypgarage
In opdracht van Stadsdeel Zuid, gemeente Amsterdam realiseert Max Bögl Nederland BV  de Albert Cuypgarage en de renovatie van de Brandweerbrug.
....Lees meer
Brug Starckenborgh
Algemeen:
Max Bögl Nederland BV heeft opdracht verstrekt voor de technische inspectie van de Brug Starckenborgh te Zuidhorn
....Lees meer
Halte Waddinxveen Triangel
Gebr. De Koning BV heeft opdracht verstrekt voor de technische inspectie van het project Halte Waddinxveen Triangel.
....Lees meer
KJ-Plein Den Haag
Onder het Koningin Julianaplein (KJ-plein) komt 1 van de grootste fietsenstallingen van Nederland. In deze ondergrondse stalling is plaats voor zo'n 8.500 fietsen.
....Lees meer
Spooromgeving Geldermalsen (SOG)
Het reizigers- en goederenvervoer in Nederland groeit. De capaciteit van het spoor moet daarom meegroeien. Het spoorwegnet moet geschikt worden gemaakt
....Lees meer
CASABAM
In opdracht van ProRail zal K_Dekker Bouw en Infra BV deze combinatie van projecten uitvoeren.
IRI-BRI heeft de opdracht ontvangen de TIS werkzaamheden uit te voeren zowel op ontwerp als uitvoering.
....Lees meer
Cuyperstrap CS Amsterdam
Midden in de hal van CS wordt een trap gebouwd naar de metro's. Wat op het eerste oog eenvoudig lijkt, is een klus die met chirurgische precisie moet worden uitgevoerd.
....Lees meer
Windpark Krammer
Windpark Krammer is het grootste burgerinitiatief van Nederland. IRI-BRI heeft onafhankelijke toetsingen tijdens de realisatie van de fundering van de windturbines uitgevoerd.
....Lees meer
De Groene Boog
De nieuwe ring in Rotterdam Noord is energieneutraal, innovatief en past optimaal in de omgeving.
....Lees meer
Realisatie Onderbouw Emplacement Westhaven Amsterdam
K_Dekker breidt het bestaande emplacement in het Westelijk Havengebeid van Amsterdam bij station Sloterdijk uit voor de aanleg van extra opstelsporen. Er komt extra ruimte voor 110 reizigerswagons.

IRI BRI gaat de kunstwerken conform het TIS reglement, van ontwerp tot en met uitvoering, toetsen op constructieve veiligheid.
....Lees meer
Haliade-X 12 MW windturbine op Rotterdam-Maasvlakte
In opdracht van GMB verzorgt IRI-BRI de onafhankelijke toetsing van de eerste activiteiten op de grond bij de bouw van de Haliaide-X 12 MW Foundation.
....Lees meer
REKO 2 thermal treatment plant
Recycling Kombinatie REKO BV, is begonnen met de bouw van een nieuwe thermische zuiveringsinstallatie. IRI-BRI verzorgt de onafhankelijke toetsing bij uitvoering van de funderingswerkzaamheden.
....Lees meer
Y-Point Amsterdam
Hier ontwikkelt APF International met Dura Vermeer Onderhoud en Renovatie Midden West 7.000 m2 hoogwaardige kantoorruimte.

In opdracht van Savills Nederland verricht IRI-BRI onafhankelijk onderzoek op diverse onderdelen van dit project.
....Lees meer
Y-Towers Amsterdam
De opdrachtgever heeft IRI-BRI gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de reeds voltooide constructie door de voormalige aannemer. IRI-BRI heeft de reeds uitgevoerde constructie vergeleken met het ontwerp.
....Lees meer
Brugge Parking Albert
IRI-BRI heeft in deze opdracht zijn expertise voor het uitwerken van een variante uitvoering van de ondergrondse parkeergarage, voorzien van een onderwaterbetonvloer, ingebracht.
....Lees meer
A9 Badhoevedorp-Holendrecht
Rijkswaterstaat verbreedt de A9 tussen Badhoevdorp en Holendrecht naar 4 rijstroken per rijrichting en legt een wisselbaan aan. Door de extra rijstroken verbetert de doorstroming en daarmee de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad. Ook wordt de leefbaarheid in de omgeving vergroot.
....Lees meer
Wij hebben onder andere gewerkt voor: