IRI-BRI is SKG-IKOB erkend en ISO 9001 gecertificeerd
SKG-IKOB erkend en ISO 9001 gecertificeerd

Heeft u een klacht?

Een klacht is een (elke) uiting van ontevredenheid van een belanghebbende (klager) over de wijze waarop IRI-BRI zich tegenover hem heeft gedragen. Voor klachten over inhoudelijke beslissingen van IRI-BRI, wordt verwezen naar Conformiteitsbeoordelingsschema Technical Inspection Services (CBS TIS).
Klachtenformulier contact afbeelding van IR Inspections