IRI-BRI is SKG-IKOB erkend en ISO 9001 gecertificeerd
SKG-IKOB erkend en ISO 9001 gecertificeerd
Opdrachtgever: PHB Paul Hardonk Bouw
Algemeen
De Algemene Rekenkamer is een overheidsdienst die de financiële uitkomst van kabinetsplannen doorrekent. De dienst is gevestigd in een paar monumentale panden met een “nieuwe” aanbouw uit 1996. De Rekenkamer ligt aan het Lange Voorhout, Den Haag. Paul Hardonk Bouw te Deventer heeft opdracht gekregen de bestaande gevelbekleding van de aanbouw te vervangen.
Werkzaamheden IRI
Het uitvoeren van TIS werkzaamheden, de complete digitale scan van de gevels van de Algemene Rekenkamer en schadeopname incl. rapportage van de Algemene Rekenkamer (in- en exterieur) en alle belendende panden (alleen exterieur).

De werkzaamheden bestaan op hoofdlijnen uit het opstellen van een plan van aanpak, opstellen risicoanalyse en toetsstrategie, controle ontwerp uitgangspunten, het risicogestuurd toetsen van DO en UO, toetsing uitvoeringsdocumenten, het risicogestuurd inspecteren van de uitvoering, opstellen van rapportages, het bespreken van de resultaten en het opstellen van een goedkeuringsverklaring. 
Wij hebben onder andere gewerkt voor:
Nieuwsgierig geworden?
Neem contact met ons op.