IRI-BRI is SKG-IKOB erkend en ISO 9001 gecertificeerd
SKG-IKOB erkend en ISO 9001 gecertificeerd
Opdrachtgever: SAAone EPCM Bouw- Combinatie v.o.f.
Algemeen
Door Rijkswaterstaat is aan SAAone de realisatie van de weguitbreiding A1/A6 Diemen-Almere Havendreef opgedragen.
Werkzaamheden IRI
SAAone heeft opdracht verstrekt voor Technical Inspection Services m.b.t. ontwerp en realisatie van de kunstwerken voor een deel van het traject. Tijdens de verschillende stappen in het ontwerp worden risicogestuurde beoordelingen van de ontwerpproducten uitgevoerd. Tijdens de realisatiefase worden risicogestuurde inspecties uitgevoerd op de uitvoering van het bouwwerk.De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

-                projectspecifieke risicoanalyse en -evaluatie van het aanbiedingsontwerp,
-                validatie DO,
-                validatie UO,
-                validatie van (een deel van) het VO
-                verificatie d.m.v. inspecties,
-                opstellen eindrapportage,
-                afgeven Verklaring van Geen Bezwaar bij het einde van het werk.

De werkzaamheden voor dit project worden uitgevoerd door IRI BouwQ Survey, een samenwerkingsverband van IRI en BouwQ
Wij hebben onder andere gewerkt voor:
Nieuwsgierig geworden?
Neem contact met ons op.