IRI-BRI is SKG-IKOB erkend en ISO 9001 gecertificeerd
SKG-IKOB erkend en ISO 9001 gecertificeerd
Opdrachtgever: Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Algemeen
Nadat is vastgesteld dat onderhoud aan kunstwerken in het rijkswegennet niet langer kon worden uitgesteld is het project KOSMOS (Kunstwerken Onderhoud Samen met de Markt Onder Systeemgerichte contractbeheersing) opgestart. Doel van KOSMOS is het versneld terugbrengen van de kunstwerken binnen het beheersgebied van RWS op een basis kwaliteitsniveau. 
Werkzaamheden IRI
Het project omvat het toezien op de maatregelen die de kwaliteit van de te treffen onderhoudsmaatregelen bij kunstwerken in Zuid-Holland Zuid / Zeeland zekerstellen.
De uitvoering van het project geschiedt in werkpakketten, t.w.:
Werkpakket 1.3 opstellen risicoscan van de inschrijving;
Werkpakket 2.1 beoordelen risico’s ontwerp;
Werkpakket 2.2 beoordelen risico’s uitvoeringsdocumenten;
Werkpakket 2.3 inspecteren uitvoering van het werk;
Werkpakket 3.1 opstellen plan van aanpak
Werkpakket 3.2 organiseren werkzaamheden
Werkpakket 3.3 rapporteren resultaten beoordeling en inspectie.

Daarnaast zijn aanvullende inspecties uitgevoerd in de volgende tunnels: Beneluxtunnel West en Oost, Botlektunnel, Drechttunnel, Sytwendetunnel, Thomassentunnel, Tweede Heinenoordtunnel en Tunnel onder de Noord.
Wij hebben onder andere gewerkt voor:
Nieuwsgierig geworden?
Neem contact met ons op.