IRI-BRI is SKG-IKOB erkend en ISO 9001 gecertificeerd
SKG-IKOB erkend en ISO 9001 gecertificeerd
Waar staat IRI-BRI voor?
Het toetsend bureau Infrastructural Risk Inspections (IRI-BRI), is een onderneming met kernactiviteiten als het toetsen van ontwerpen en toetsen van de uitvoering van bouwwerken, met name toegespitst op de civiele techniek en de railinfra.
Oprichting
De oprichting van dit bedrijf is ontstaan uit de wens van marktpartijen om het ontwerp- en uitvoeringsproces te laten toetsen door een onafhankelijk adviesbureau. IRI-BRI richt zich als volledig onafhankelijk bureau op dit marktsegment.
Samenwerking
IRI-BRI is onderdeel van de InterGarant Groep. Onder de InterGarant Groep opereren een aantal bedrijven waaronder InterConcept en PlanGarant.
Uitdaging
IRI-BRI staat voor de uitdaging om, in samenwerking met betrokkenen bij het bouwproces, de kwaliteit van het product te verbeteren, de efficiency in het proces te vergroten en de faalkosten bij de realisatie van het product te verlagen.
Wat is een TIS?
Een Technische Inspectie Service is een onafhankelijk en deskundig bureau dat risico gestuurde inspecties uitvoert van zowel het ontwerp als de uitvoering. Technical Inspection Service (TIS) kwaliteitsborging is hét instrument voor integrale, onafhankelijke en deskundige kwaliteitscontrole van bouwwerken. TIS analyseert de risico’s op (het ontstaan van) verborgen gebreken en beperkingen in de functionaliteit van een bouwwerk. Op basis van alle relevante voorhanden informatie doet TIS een solide uitspraak over de bouwtechnische kwaliteit van een bouwwerk.
Concreet geeft de TIS na uitvoering een eindverklaring op de kwaliteit en het gereduceerde technische risicoprofiel van het uitgevoerde werk.
Achterliggende doelen zijn stimulering van de bouwkwaliteit, het normaliseren van technische risico’s en (faal)kostenreductie.
Wij hebben onder andere gewerkt voor:

Ontzorgen en verminderen faalkosten, TIS onze passie!