IRI-BRI is SKG-IKOB erkend en ISO 9001 gecertificeerd
SKG-IKOB erkend en ISO 9001 gecertificeerd
Opdrachtgever: Volker Staal en Funderingen
De Kruiswaterbrug is een basculebrug in de Rijksweg A7 ter hoogte van Bolsward. Het brugcomplex bestaat uit 2 losse bruggen: de Noordbrug en de Zuidbrug. De renovatie omvat in hoofdlijnen het vervangen van het val van de Zuidbrug, het integraal vervangen van de brugbesturing en -bediening en het vervangen van de aandrijving van de Noordbrug.
Werkzaamheden IRI
Het leveren van toets- en inspectiewerkzaamheden. Het resultaat van de toetsingen wordt vastgelegd in rapportages en bevindingen. De inspecties worden risicogestuurd uitgevoerd. Aan het einde van de werkzaamheden wordt een goedkeuringsverklaring overlegd.

Binnen de scope van de werkzaamheden voor de Noord- en Zuidbrug vallen het val, het bewegingswerk en de installaties (seinen, afsluitbomen, energievoorziening, communicatie-systemen, noodvoorzieningen, aarding en bliksembeveiliging).
Wij hebben onder andere gewerkt voor:
Nieuwsgierig geworden?
Neem contact met ons op.