IRI-BRI is SKG-IKOB erkend en ISO 9001 gecertificeerd
SKG-IKOB erkend en ISO 9001 gecertificeerd

Afhandeling van klachten en beroepen

Inleiding

Een klacht is een (elke) uiting van ontevredenheid van een belanghebbende (klager) over de wijze waarop IRI-BRI zich tegenover hem heeft gedragen. Voor klachten over inhoudelijke beslissingen van IRI-BRI, wordt verwezen naar Regelement Erkenning TIS versie 3.1.

Doelstelling

Het afhandelen van klachten gebeurt op een gestructureerde en eenduidige wijze zonder discriminerende consequentie naar de klager.

Voorwaarden

Als het om een klacht gaat over het instrument TIS, dient deze klacht eerst te worden ingediend bij (en behandeld door) de TIS Branchevereniging alvorens deze door IRI-BRI in behandeling kan worden genomen. Van behandeling van de klacht kan worden afgezien als:
 • IRI-BRI naar tevredenheid van de klager aan diens klacht tegemoet is gekomen
 • Een klacht over eenzelfde onderwerp al is behandeld
 • Het voorval langer dan een jaar voor de indiening van de klacht heeft plaatsgevonden
 • Bezwaar gemaakt had kunnen worden tegen dat voorval
 • Beroep had kunnen worden ingesteld
 • De klacht over derden (Instrument TIS, een collega TIS bedrijf, enz.) gaat en de klacht nog niet bij die derde partij is ingediend en/of afgehandeld
 • Het voorval al is onderworpen aan het oordeel van een andere (rechtelijke) instantie
 • Er sprake is van een extern onderzoek op bevel van de officier van justitie, of een vervolging gaande is.

Procedure

Voor de behandeling van uw klacht en/of beroep hanteren wij de volgende procedure:
 • Binnen 2 werkdagen ontvangt u een bevestiging van de klacht/beroep
 • Binnen 1 werkweek bepalen wij of de klacht/beroep gegrond is
 • Bent u niet eens met onze reactie dan informeren wij u over de verdere geschillen procedure