IRI-BRI is SKG-IKOB erkend en ISO 9001 gecertificeerd
SKG-IKOB erkend en ISO 9001 gecertificeerd
Opdrachtgever: Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Algemeen
Nadat is vastgesteld dat onderhoud aan kunstwerken in het rijkswegennet niet langer kon worden uitgesteld is het project KOSMOS (Kunstwerken Onderhoud Samen met de Markt Onder Systeemgerichte contractbeheersing) opgestart. Doel van KOSMOS is het versneld terugbrengen van de Kunstwerken binnen het beheersgebied van RWS op een basis kwaliteitsniveau. In dezen betreft het een 107-tal kunstwerken aangevuld met 41 portalen.
Werkzaamheden IRI
Infrastructural Risk Inspections (IRI) is als onafhankelijk bureau door Rijkswaterstaat ingezet om op basis van risicogestuurde beoordelingen en inspecties onderzoek uit te voeren naar contractopnamen, het ontwerp (engineering), de voorbereiding en de uitvoering van de werkzaamheden (fase 1).

De uitvoering van het project geschiedt in werkpakketten, t.w.:
Werkpakket 1.2 analyseren contractopname;
Werkpakket 3.1 opstellen plan van aanpak TIS;
Werkpakket 3.2 organiseren werkzaamheden TIS;
Werkpakket 3.3 rapporteren resultaten beoordeling en inspecties.

Fase 2 omvat het toezien op de maatregelen die de kwaliteit van de te treffen onderhoudsmaatregelen bij de kunstwerken in Noord-Holland en ontwerp onderhoudsmaatregelen voor de A9 zekerstellen. De werkzaamheden bestaan uit: beoordeling uitvoeringsdocumenten, aanvullende inspecties voortkomende uit de beoordelingen en opname stand van zaken objecten bij oplevering.
Wij hebben onder andere gewerkt voor:
Nieuwsgierig geworden?
Neem contact met ons op.