IRI-BRI is SKG-IKOB erkend en ISO 9001 gecertificeerd
SKG-IKOB erkend en ISO 9001 gecertificeerd
Wet Kwaliteitborging voor het Bouwen (WKB)
Op 14 mei 2019 heeft de Eerste Kamer het Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen. Volgens de huidige planning treedt deze wet per 1 januari 2021 in werking. 
De privatisering zal stapsgewijs worden ingevoerd. Het nieuwe stelsel zal eerst ingaan voor eenvoudige bouwwerken, later worden ook de zwaardere risicoklassen in het stelsel betrokken. Het doel van deze wet is het verbeteren van de kwaliteit van het bouwwerk en het versterken van de positie van de eindgebruiker. De invoering van de Wet kwaliteitsborging heeft onder andere tot gevolg dat aannemers per 1 januari 2021 moeten aantonen dat zij bouwen volgens de regels van het Bouwbesluit. Zij worden geacht om op onafhankelijke wijze de geleverde bouwkwaliteit aan te tonen. 
De nieuwe wet houdt ook een verzwaring van de aansprakelijkheid en meldingsplicht van de aannemer in. Tenzij gebreken niet aan de aannemer toerekenbaar zijn, blijft de aannemer ook na oplevering aansprakelijk. Ook dient de aannemer de opdrachtgever schriftelijk te waarschuwen voor fouten in het ontwerp. IRI-BRI borgt sinds 2006 de kwaliteit van haar opdrachtgevers. Wij begeleiden u het gehele project, van ontwerp tot oplevering. 

Wilt u weten hoe wij u met de invoering van deze WKB kunnen ondersteunen, neem gerust contact op!
Project CASABAM
CASABAM = Castricum, Almere Buiten en Almere Muziekwijk.

In opdracht van ProRail zal K. Dekker Bouw en Infra deze combinatie projecten uitvoeren.
IRI-BRI heeft de opdracht ontvangen de TIS werkzaamheden uit te voeren zowel op ontwerp als uitvoering.
Het combinatieproject bestaat uit onderstaande onderdelen:
Castricum: vernieuwen stijgpunten van de stationsentree’s inclusief plaatsen van liftschachten en luifels, realiseren commerciële ruimte, realiseren liftschacht op middenperron, upgrade stationstunnel en het vervangen van de stationsoutillage. Almere Buiten: het realiseren van liftschachten  
Almere Muziekwijk: het realiseren van een hellingbaan. 
Vacature: Controleur Constructieve Veiligheid
Ben jij geïnteresseerd in het verbeteren van de technische kwaliteit van bouwwerken door het uitvoeren van onafhankelijke inhoudelijke beoordelingen en ben jij in staat om deze interesse om te zetten in inspiratie voor externen? 

Dan ben jij degene die IRI-BRI zoekt!
Dé entree van Amsterdam
Amsterdam krijgt een nieuwe entree. Prettig, veilig en goed bereikbaar voor reizigers, bezoekers en omwonenden. Met meer water, meer ruimte voor voetgangers en fietsers en minder auto’s. Vanaf 2018 starten de werkzaamheden aan de centrumkant van Amsterdam Centraal. Het gebied wordt vernieuwd van stationsgebouw tot Damrak en van Schreierstoren tot de Droogbak. Dé Entree sluit aan op de Rode Loper en samen vormen zij straks dé entree van Amsterdam. Als alles volgens plan verloopt, gaat het werk zo’n vijf jaar duren. Trots dat Infrastructural Risk Inspections IRI, als onafhankelijke Technische Inspectie Service (TIS), aan dit project mag meewerken.